YOU ARE HERE: Home / Privacy Policy

Privacy policy

Privacy Policy
De uitgever van Amsterdam Journal Prelitho B.V. hecht grote waarde aan de privacy van de bij ons bekende persoonsgegevens.

Wij houden ons daarom ook aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit is de belangrijkste wet over persoonsgegevens en informatie, zoals naam en adres. Verwerking van persoonsgegevens mag alleen als de betrokkene geinformeerd is over wat er met de gegevens gebeurt. Er zijn uitzonderingen voor bijvoorbeeld mailinglijsten, forums of privé-netwerken.

De betrokkene moet voor elke verwerking van persoonsgegevens zijn toestemming hebben gegeven. Ook heeft hij het recht de informatie die over hem is opgeslagen, te corrigeren of te laten verwijderen.

Our website