YOU ARE HERE: Home / Terms Of Use

(Nederlands) Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiksvoorwaarden:
De Uitgever van Amsterdam Journal Prelitho B.V. geeft geen garantie inzake de juistheid, volledigheid of up to date zijn van de informatie op deze site.

De Uitgever van Amsterdam Journal Prelitho B.V. kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die, direct of indirect, het gevolg is van informatie op deze site.