Nederlandse Filmacademie

Nederlandse Filmacademie

LOCATIE

Nederlandse Filmacademie
Markenplein 1
1011 MV Amsterdam
Nederland

T: 020 527 7333
info@filmacademie.nl
www.filmacademie.nl

EXTRA INFORMATIE

De Dutch Filmacademy leidt studenten op tot nationaal en internationaal toonaangevende, ondernemende professionals in het filmvak. Uitgangspunt is het vertellen van verhalen in de lijn van de cinematografische traditie, waarbij, naast het grote doek, de actuele ontwikkelingen en mogelijkheden ten aanzien van alternatieve platforms en distributie mogelijkheden een geëigende plek innemen binnen het onderwijs. De ontwikkeling van creativiteit, urgentie en innovatie binnen het principe van verhalen vertellen vormen de leidraad van de opleiding. De Nederlandse Filmacademie biedt studenten een leeromgeving aan waarbinnen zij zich, op een zo hoog mogelijk niveau, kennis, vaardigheden en ervaring in het door hen gekozen ambacht eigen kunnen maken. Centraal hierbij staat de individuele ontwikkeling van de student binnen de af te leggen leerroute. De Nederlandse Filmacademie levert een essentiële bijdrage aan de filmcultuur middels permanent onderzoek naar de wijze waarop beeld en geluid zich tot elkaar verhouden en stimuleert een onderzoekende, kritische en reflectieve houding van de makers.

visie
De Nederlandse Filmacademie is een internationaal toonaangevende cinematografische opleiding, uniek in Nederland.

De opleiding en alumni zijn bepalend voor de Nederlandse film- en mediacultuur en dragen internationaal op onderscheidende wijze bij aan de ontwikkeling van de cinematografische cultuur. De Filmacademie leidt bevlogen vakmensen op die hun creativiteit en expertise als toegevoegde waarde inzetten bij projecten die zij in verschillende samenwerkingsverbanden met andere vakmensen vormgeven. Door middel van onderzoek en reflectie fungeert de Filmacademie tevens als denktank en vraagbaak voor de sector, waarmee de Filmacademie actief samenwerkt.

De Nederlandse Filmacademie is aangesloten bij Cilect en Geect. Via deze organisaties neemt de academie kennis van de beroepspraktijk buiten Nederland en van de curricula van buitenlandse filmscholen.

Cilect (Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision) is de vereniging van grote film- en televisiescholen in de wereld. Het werd opgericht in Cannes in 1955. undefinedLees meer.

Geect (Groupement Européen des Ecoles de Cinéma et de Télévision) is de organisatie van Europese leden van Cilect.

bejing film academy

In het voorjaar van 2013 ontving de Filmacademie een delegatie van de Bejing Film Academy. Doel van dit bezoek was te onderzoeken of en in welke vorm samenwerking mogelijk zou zijn. Hierbij stond de uitwisseling van wederzijdse studenten centraal. Directeur Bart Römer bracht in het najaar een tegenbezoek aan Bejing waarbij de directies van beide onderwijsinstituten het gesprek hebben gevoerd over de praktische mogelijkheden van een aantal voorstellen. Ook werd een Memorandum of Understanding ondertekend. Lees meer

vgik, moskou

Van 2 t/m 4 april 2014 brachten directeur Bart Römer en Michel de Graaf, studieleider Production Design, een bezoek aan VGIK, de filmschool in Moskou. Wat potentiële samenwerkingsprojecten tussen de Filmacademie en VGIK betreft richt de focus zich met name op Interactieve Media en Visual Effects, ofwel vertaald naar de Russische opleiding: Multimedia en Animatie. Op VGIK worden nog alle animatietechnieken onderwezen. Nadere plannen worden in de loop van dit jaar verder ontwikkeld. Lees meer

joint master sound in audiovision (siav)
De Filmacademie is één van de partners in een nieuwe internationale masteropleiding die eind 2014 van start gaat, de joint master Sound in AudioVision (SIAV). De Europese partners van dit samenwerkingsproject (acht filmscholen en festivals) willen door het opzetten van deze joint master bijdragen aan meer kennis over het belang van geluid voor een filmische constructie. Ook biedt de master ruimte om te experimenteren met nieuwe vormen van sound design. De nadruk ligt op het samengaan van een technische, theoretische en artistieke benadering van de geluidspraktijk binnen een audiovisuele context. Lees meer

Kaart wordt geladen...